Troubleyn | Jan Fabre

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

oproep aan de pers

Troubleyn verzoekt de media met nadruk om in het kader van de beschuldigingen van de "open brief" en het gebeuren omtrent Jan Fabre/#metoo géén gebruik te maken van voorstellingsbeelden, foto's... van welke aard dan ook waarop onze medewerkers herkenbaar in beeld komen. 

open brief / reactie

Het theatergezelschap Troubleyn reageert zeer aangedaan op de aantijgingen over het gezelschap die in de open brief werden geformuleerd. De organisatie betreurt dat niet alleen het proces van Jan Fabre maar van een heel gezelschap ondertussen werd gemaakt in de media, zonder enige voorafgaande officiële klacht. Troubleyn stipt aan dat het sinds de #metoo-aandacht in 2017, net zoals bij vele andere culturele organisaties, er verschillende stappen ondernomen zijn om ongepast gedrag bespreekbaar te maken en gevolg aan te geven. Er is een duidelijke grens die Troubleyn stelt: alles moet gebeuren met wederzijdse toestemming en respect. Niemand wordt gedwongen om bepaalde zaken te doen die voor hem of haar als grensoverschrijdend worden ervaren.

Het raakt het gezelschap dat er wordt beweerd dat bij Troubleyn niets bespreekbaar zou zijn, terwijl er een vertrouwenspersoon is aangesteld en dat het arbeidsreglement de informele en formele procedure ook expliciet vermeldt. Voor wie de interne procedure niet volstaat, kan beroep doen op de externe preventieadviseur psychosociale aspecten. Op die manier kan er op een objectieve en professionele manier met klachten omgegaan worden.

Troubleyn verwijst afgelopen seizoen één maal op de hoogte gesteld te zijn van een melding van een van de dansers. Die weigerde helaas beroep te doen op zowel de interne als externe procedure. Het gezelschap heeft er alles aan gedaan om deze melding op een open en objectieve manier te bespreken, waarop de dame in kwestie nooit is willen ingaan. Dat de dames nu via een open brief in de media heel veel moed wordt toegeëigend, vindt Troubleyn dubbel: in plaats van te kiezen voor een mediaspektakel op basis van geruchten, had het van meer moed getuigd om te vertrouwen in de rechtsgang en de formele procedures van het gezelschap. Een professionele werking kan geen stappen ondernemen op basis van geruchten. Het gezelschap hoopt dan ook dat iedereen met klachten de officiële weg bewandelt zodat alles zo snel mogelijk wordt uitgeklaard door de juiste instanties. Troubleyn zal uiteraard ten volle haar medewerking verlenen aan een eventueel officieel onderzoek, zoals vandaag gesuggereerd door minister van cultuur Sven Gatz.

De open brief staat vol met insinuaties waar alles op één hoop wordt gegooid. Het doet pijn om een heleboel onwaarheden te lezen. Er bestaat geen ‘semigeheime’ fotopraktijk. Het betreft een gekend kunstproject van Jan Fabre als beeldend kunstenaar. Een heel aantal foto’s werden gepubliceerd en gebruikt als basis voor een reeks kunstwerken. Seks als pasmunt om een solo te verkrijgen, wordt eveneens met de grootste klem ontkend.

Troubleyn nodigde ondertussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uit voor een gesprek, omdat een rechtstreekse dialoog nog altijd beter werkt dan onrechtstreekse communicatie via de media.

De open brief zorgde voor een schokgolf binnen het gezelschap. Er wordt gekozen om de werking in alle sereniteit verder te zetten. IDEWE werd ingeschakeld voor bijkomende ondersteuning.

Jan Fabre reageert aangeslagen op de persoonlijke aantijgingen die geformuleerd worden in de open brief. “Ik weet van mezelf dat ik direct kan overkomen als regisseur. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen. Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om beroep te doen op de beschikbare procedures. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen. Ik betreur dat deze mediastorm een heel gezelschap meesleurt en een eerlijk proces in de weg staat.”
-------------------------------
Verder persvragen via onderstaande coördinaten.

Vriendelijke groeten,
Reputations | Frederik Picard
Kerkstraat 19 | 2060 Antwerpen
T +32 496 62 06 94
frederik@reputations.be | www.reputations.be

#LAFS: Love at first sight-festival 2018

De kaartverkoop is gestart: ontdek het programma van LOVE AT FIRST SIGHT 2018! Een festival met voorstellingen van jonge makers op diverse plekken in de stad Antwerpen (...)

Diario Nocturno

Deze nieuwe publicaties van Fabres NACHTBOEKEN (1978-84 & '85-'91) in het Spaans is o.a. verkrijgbaar via Agapea-books!

HeARTS = Healthcare for Artist

Troubleyn doet al enkele jaren wetenschappelijk onderzoek in het kader van haar laboratorium-research in het SPORTS-lab van UZ Antwerpen. Antwerp HeARTS is een verlengstuk hiervan. HeARTS is het multidisciplinaire expertisecentrum voor de preventie en behandeling van gezondheidsklachten. > info: +32 3 821 42 02 of via sports@uza.be

Servisch Nachtboek (1985-1991)

Fabres 'Nachtboek' werd vertaald naar het Servisch en uitgegeven bij Vulcan.

DVD BOX Mount Olympus

Herbeef Fabres Opus Magnus met deze DVD-box (13 DVD's): nu te koop bij FNAC en ander retailers. Richtprijs: 115€

Binnenkijken in het Laboratorium

Troubleyn/Laboratorium is een geïllustreerde publicatie die een inkijk biedt in het Troubleyn/Laboratorium: een vrijplaats voor de kunst, van en voor kunstenaars.

Deze uitgave van Mercatorfonds is te verkrijgen in de boekhandel (...)

Mount Olympus CD
Mount Olympus CD

De integrale soundtrack van Mount Olympus op CD. De voorstellingsmuziek van Dag Taeldeman werd uitgebracht door Butler Records.

Verkrijgbaar in de platenzaak én online via bol.com

Jan Fabre, The Box
17 x Jan Fabre op DVD

Jan Fabre, The Box verzamelt historische theatervoorstellingen en documentaires over het werk van Jan Fabre op 17 dvd’s. De dvd-box is een uitgave van Compagnie des Indes en is te verkrijgen op websites als amazon en Cdiscount, alsook bij traditionele dvd-verdelers als Fnac.

close